Právník - ilustrační obrázek

Kateřina HUSÁKOVÁ & Co

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby se zaměřením na oblast práva obchodního, občanského, práva cenných papírů a práva správního a na, s těmito obory související, soudní a správní řízení.
V rámci obchodně právního odvětví poskytuje služby zejména z oblasti související s podnikatelskou činností, a to v plném rozsahu odpovídající požadavkům domácích i zahraničních klientů. Nabízí právní pomoc v počátcích podnikatelské činnosti související se zakládáním a vznikem všech forem obchodních společností a družstva, a dále pomoc související s přeměnou event. likvidací obchodních společností a družstva, právní služby související se získáváním příslušných podnikatelských oprávnění, se zřizováním organizačních složek podniků zahraničních osob, pomoc v řízeních před obchodním rejstříkem souvisejících zejména se zapisováním změn v údajích registrovaných v obchodním rejstříku, popř. pomoc při zakládání dalších právních subjektů v podobě nadací, nadačních fondů, občanských sdružení apod.
Advokátní kancelář se zabývá problematikou hospodářské soutěže, počínaje nekalou soutěží, zlehčováním a srovnávací reklamou konče. Advokátní kancelář nabízí služby rovněž v oblasti konkurzního, celního a daňového práva a s těmito obory souvisejících řízeních.
Poskytování právních služeb je podloženo znalostí a průběžnou aktualizací právní úpravy, soudní judikatury, která vychází z přiléhavých a aktuálních judikátů Nejvyššího soudu a nálezů Ústavního soudu, daňové, účetní a ekonomické problematiky.
Právní služba je tak výsledkem právní, daňové, účetní analýzy případu a potřeby klienta.
Výstup klientu nabízí alternativy rozhodnutí a ekonomicky nejvýhodnější řešení.
Služby jsou poskytovány rovněž v jazyce německém a anglickém.
V zájmu zajištění profesionální úrovně výstupu advokátní kancelář spolupracuje s daňovými a ekonomickými poradci.
© APREX SOFTWARE s.r.o., 2007