PRÁVO CENNÝCH PAPÍRŮ

Sepisování smluv dle zákona o cenných papírech (CP) a právních předpisů souvisejících, tj. zejména
  • smluv o úplatném převodu listinných (zaknihovaných) CP
  • smluv o zřízení zástavního práva k CP
  • smluv o půjčce CP
  • smluv o obhospodařování CP
  • smluv o správě CP
  • smluv o uložení CP
© APREX SOFTWARE s.r.o., 2007