PRÁVNÍ POMOC SOUVISEJÍCÍ S PROBLEMATIKOU KATASTRU NEMOVITOSTÍ

  • smlouvy o převodu pozemků a budov
  • smlouvy o převodů bytů a nebytových prostor
  • smlouvy o převodu id. podílu k pozemkům a budovám
  • smlouvy o převodu částí pozemků a budov, oddělených geometrickým plánem
  • zástavní smlouvy
  • smlouvy o zřízení předkupní právo s věcně právními účinky
  • smlouva o zřízení věcného břemene atd.
© APREX SOFTWARE s.r.o., 2007