OBCHODNÍ PRÁVO

Komplexní problematika obchodního zákoníku Právní služby související s problematikou obchodních společností a družstev (dále jen "obchodní společnost"), tj. zejména
 • úkony vedoucí k založení, vzniku, přeměně společnosti a popř. likvidaci
 • obchodně právní spory uvnitř obchodních společností (viz. např. žaloba na neplatnost rozhodnutí valné hromady)
 • hospodářská soutěž a právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži
 • řízení před obchodním rejstříkem a jeho problematika
 • smlouvy obchodního zákoníku
 • smlouvy související se vztahem společníků, popř. dalších osob ke společnosti a vztahy uvnitř společnosti, vztahy mezi společnostmi navzájem a jejich změn, tj. zejména smlouvy o převodu obchodního podílu, smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu, ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku, smlouvy o tichém společenství, smlouvy o výkonu funkce (jednatele, člena představenstva, člena dozorčí rady)
 • smlouvy o nájmu a prodeji podniku či jeho části
Smlouvy dle obchodního zákoníku, tj. zejména
 • smlouva kupní
 • smlouva o dílo
 • smlouva o úvěru
 • smlouva o koupi najaté věci
 • smlouva o skladování a uložení věci
 • smlouva mandátní, o výhradním/nevýhradním obchodním zastoupení, komisionářská, o kontrolní činnosti
 • smlouva licenční k předmětům průmyslového vlastnictví
 • smlouva zasílatelská, o přepravě věci, o nájmu a provozu dopravního prostředku
 • a další
Posudky k problematice týkající se obchodního zákoníku.
© APREX SOFTWARE s.r.o., 2007