HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ A PRÁVNÍ POMOC PŘI OCHRANĚ PROTI NEKALÉ SOUTĚŽI

Právní pomoc při porušování pravidel hospodářské soutěže, tj. při
  • nekalé soutěži
  • klamavé reklamě
  • klamavém označení zboží a služeb
  • srovnávací reklamě
  • zlehčování
  • porušování obchodního tajemství atd.
© APREX SOFTWARE s.r.o., 2007