OBČANSKÉ PRÁVO

Smlouvy dle občanského zákoníku
  • smlouvy o převodu a nájmu nemovitostí
  • smlouvy o zajištění závazků (viz. např. zástavní smlouva, zajištění ručením a postoupením pohledávky)
  • smlouvy o zřízení věcného břemene
© APREX SOFTWARE s.r.o., 2007